Workshops

Individueel of in groep, vergezel je ons de ganse dag (of enkele uurtjes) om zo al lerend op trot te gaan. We gaan op stap in de natuur, ravotten met de honden, picknicken onderweg… En dit in een pedagogisch of zelfs therapeutisch kader.

Pedagogisch omdat je heel wat bijleert over de hond individueel en over het reilen en zeilen van een roedel. Ik informeer je over de taal van de hond. Door, vaak letterlijk, in het veld te staan en te kunnen observeren leer je het gedrag van de hond lezen, begrijpen en er gepast op reageren. Dit gaat gepaard met de nodige theoretische en praktische ondersteuning.

Hierbij komen we al snel bij het therapeutische aspect, namelijk bewustwording van jezelf. Gepast reageren op het gedrag van de hond is bewust omgaan met je eigen gedrag/energie en een manier zoeken deze om te buigen. De hond zal je vaak een spiegel voorhouden ter reflectie waardoor je, in interactie met de hond, gaandeweg op zoek kan gaan naar het ombuigen van je gedrag!! Neem dan nog eens de therapeutische meerwaarde van een ganse tijd te bewegen in de gezonde buitenlucht… mentale en fysieke voldoening verzekerd!!

Een voorbeeldje:

Mensen die angst hebben voor honden gaan dit automatisch uitstralen wanneer een hond hen komt begroeten. Ze gaan fel reageren, schreeuwen, armen in de lucht zwaaien of wegrennen. De hond ervaart dit als onevenwichtig gedrag en zal ook blaffen, opspringen of achter je aanrennen. Mensen kunnen ook anders reageren zoals verstijven. De hond voelt dit ook aan en zal meer op zijn hoede zijn, wantrouwiger worden, grommen of blaffen. De hond reageert op je eigen gestelde gedrag! Wanneer je weet hoe je jezelf moet gedragen, en hoe de hond gaat reageren, krijg je meer vertrouwen in de situatie. Je gaat zelfzekerder worden waardoor je houding, energie en uitstraling gaan veranderen. Door stapsgewijs en op eigen ritme honden te benaderen leer je uiteindelijk je angstdrempel voor honden weg te werken.

Iedereen kan deelnemen aan de workshop. Zowel individueel als in groep. Belangrijk is dat we telkens op zoek gaan naar een aanbod op maat, zowel inhoudelijk als praktisch!! Voor informatie gelieve contact te nemen zodat we kunnen bekijken welke mogelijkheden er voor handen zijn.

Voor wie kan een workshop interessant zijn?

  • Hondeneigenaars of baasjes in wording
  • Mensen met angst voor honden
  • Scholen of jeugdbewegingen
  • Sociale Sector
  • Bedrijven