Over mezelf

Als kind m’n speelkameraadje, als jonge gast m’n sportmaatje, nadien m’n werksoldaatje… en voor altijd mijn leermeester!
 
Deze zin omschrijft mooi, hoe honden steeds een belangrijke plek in m’n leven hebben gehad en nog steeds hebben. Maar tegelijkertijd illustreert hij ook hoe mijn relatie tov honden is veranderd. Waar de hond als kind een spelende knuffelbeer was, werd hij later mijn sportcompagnon en werkkompaan.

Ik ben van kinds af opgegroeid met een hond in het gezin. Naarmate ik ouder werd probeerde ik de hond meer en meer te betrekken in m’n dagelijks leven. Zo werd hij niet enkel m’n speelkameraad maar ook meer en meer m’n sportcompagnon. Ik probeerde steeds een manier te zoeken om m’n sporten te combineren met m’n hond. Zo gingen we dagelijks samen joggen, skaten, basketballen, voetballen, zwemmen of we deden andere leuke, avontuurlijke activiteiten. Ik begon me meer en meer bewust te worden van het belang van beweging en training voor de hond in de relatie met diens baasje.
 

Ik heb een tiental jaar gewerkt als straathoekwerker en ook hierbij probeerde ik m’n hond zoveel mogelijk te betrekken. Hij stond dagelijks trouw op post om de Antwerpse straten af te schuimen. Hij hielp mij om vlot contacten te leggen met de nodige doelgroepen en stond steeds klaar om een nieuw pleintje, kraakpand of buurthuis te gaan verkennen.

Ik gebruik nog steeds sport en spel om de honden te trainen en hen een fysieke uitlaatklep te bieden. Toch zijn liefde, beweging, en training niet de enige zaken die een hond nodig heeft. Door meer en meer met grote roedels te gaan werken, ben ik de honden beter gaan begrijpen. Een hond is een roedel dier. Alles rondom hem, beleeft hij vanuit zijn (roedel) gevoel en andere instincten. Er komt dus heel wat meer bij kijken dan enkel spelen wanneer een hond in het gezin komt… En zelfs spel is een aspect waar bewust mee dient omgegaan te worden.
 

Er zijn zoveel aspecten die meespelen om de hond te kunnen begrijpen, te leiden en gedragspatronen te veranderen. Een hond (her)opvoeden en africhten is een hele uitdaging. Er zijn heel wat methodieken of pedagogische strekkingen in de hondenwereld. Maar door dagelijks met honden te werken ben ik mij bewust dat niet elke hond of situatie hetzelfde is. Men hoeft dus niet noodzakelijk vooraf geschreven methodieken te gebruiken. Het aanvoelen van honden, het beschikken over kennis en inzichten van hun gedrag en het kiezen van de juiste aanpak verwerf je door ervaring. En dat heb ik ondertussen verworven door bijna dagelijks tussen de honden te staan.

 

Ondertussen werk ik al enkele jaren professioneel met honden en ik kan mij geen betere leerschool voorstellen. Door dagelijks grote roedels te leiden en zoveel verschillende hondenrassen en -karakters bij mij te hebben gehad (en te heropvoeden)heb ik heel wat ervaring en inzichten verworven mbt het gedrag van de hond.

Toch zie ik het als een uitdaging om te blijven groeien en bijleren over het gedrag van de hond. Daarom noem ik de hond ook mijn leermeester. De meeste kennis en inzichten over het gedrag van de hond heb ik verworven dankzij de honden zelf. En de kennis en inzichten die ik nog te verwerven heb zullen mij ongetwijfeld door de honden worden aangereikt en daar ben ik hen onbeschrijflijk dankbaar voor.